Cursussen

Koorproject Rachmaninov - Tormis

Sergej Rachmaninov: "Vespers" Op. 37
Veljo Tormis: "Ingerimaa Ohtud"

Het beroemde en geliefde werk van de Rus Rachmaninov en de minder bekende, maar even lonende compositie van de Estse componist Tormis vormen een mooi paar dat we graag willen instuderen en uitvoeren in het kader van dit koorproject.

We streven naar een koor van minimaal 24 (4x6) geoefende zangers. Repetities worden in twee sessies per dag gehouden (zie programma) onder leiding van Johan Riphagen. Er zullen minstens 2 uitvoeringen in de Vaucluse worden gegeven.

Dit is een project voor gevorderde koorzangers!
In een week tijd willen we een volledig concert instuderen, hetgeen er vanzelfsprekend op neer komt dat de zangers de partijen zelf, van tevoren instuderen. Daartoe stellen we een repetitie-CD ter beschikking waarop partij en uitspraak te horen is.
Geef bij aanmelding uw stemsoort en koorervaring op!